Total Multis EP 00

Este o unsoare special concepută pentru lubrifierea angranajelor închise. Ea poate fi de asemenea utilizată pentru lubrifierea sistemelor mecanice cu sistem centralizat de ungere care reclamă utilizarea unsorii de consistenţă NLGI 00.